Organisatie en jaarverslag

  • Home
  • Organisatie en jaarverslag

Het bestuur van de Stichting Indigo Almelo

  • Rita Bergsma, voorzitter
  • Wim Bekke, Secretaris
  • Willem Rauwerdink, publieke relaties

Vrijwilligers
Alle werkzaamheden binnen Indigo worden verricht door in totaal 17 vrijwilligers.
Zo  kennen we  suppoosten, vrijwilligers voor de inrichting van de tentoonstellingen, administratieve zaken, schoonmaakwerkzaamheden, bardiensten bij openingen, publiciteit en hand- en spandiensten.
We zijn regelmatig op zoek naar nieuwe vrijwilligers.  Als u belangstelling en enige affiniteit hebt met kunst nodigen we  u van harte uit ons een bericht te sturen via Contact.

Jaarverslag 2021
Baten & Lasten 2021
 

Share our website