Info voor exposanten

  • Home
  • Info voor exposanten

Op deze pagina vindt u nadere informatie over deelname aan een expositie. Vooraf willen wij u erop wijzen dat Kunsthal Hof 88 een podium voor hedendaagse beeldende kunst en vormgeving wil zijn en primair expositieruimte wil bieden voor professioneel werkende kunstenaars. Andere kandidaat-exposanten bieden we waar mogelijk een alternatief.
Vanuit dat perspectief werkt de kunstcommissie autonoom aan een pluriform programma met een zestal exposities per jaar. Soms is het daarbij mogelijk om in de programmering ook werk van kunstenaars op te nemen die zich via deze aanmelding kenbaar hebben gemaakt.
We moeten u er helaas op wijzen dat niet iedere aanmelding gehonoreerd kan worden en dat we daarbij in de planning doorgaans een jaar vooruitlopen. We hopen op uw begrip.

Als u in aanmerking wilt komen om te exposeren zouden we graag nadere informatie en documentatie van u willen ontvangen. Daartoe kunt u onderstaand formulier downloaden en ingevuld sturen naar info@kunsthalhof88.nl

Formulier

Door dit formulier op te sturen naar Kunsthal Hof 88 gaat u accoord met onze Privacy-verklaring.
 

Share our website